Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji w Gdyni Przekaż 1% podatku

O placówce

Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji jest placówką oferującą wielospecjalistyczną pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością w wieku od 0 do 7 lat oraz ich rodzinom. Wczesne rozpoczęcie oddziaływań rehabilitacyjnych daje największe efekty, pozwala dziecku osiągnąć pełnię jego potencjalnych możliwości i zapobiec wtórnym skutkom niepełnosprawności. Profesjonaliści zatrudnieni w OWI służą wielospecjalistyczną diagnozą, opracowaniem kompleksowego programu terapeutycznego, prowadzeniem terapii w formie indywidualnych i grupowych zajęć oraz pomocą rodzinie. Głównym celem działań jest umożliwienie jak najbardziej samodzielnego życia w otwartej społeczności.

Ośrodek świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ oraz umów z Gminą Miasta Gdynia dotyczącymi wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata oraz 3-7 lat.

Wszystkie usługi są udzielane naszym pacjentom nieodpłatnie.

Nasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom