Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji w Gdyni Przekaż 1% podatku

Dzia__alno_____plac__wki_Centrum_Rehabilitacji_O__rodek_Wczesnej_Interwencji_wsp____finansowana_jest_przez_Gmin___Miasta_Gdynia_b__d__c___w_dyspozycji_Gdy__skiego_Centrum_Zdrowia

reg1_1

reg2

re3

reg4

reg5

Zarząd PSONI Koło w Gdyni informuje że w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w spawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. poz. 792)w dniu 4 maja uruchamia Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji Przy ul Harcerskiej 4 oraz Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji filia nr 1 przy ul. Necla 11-13.

Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji jest zamknięte do 24 maja 2020. Udzielamy jedynie konsultacji zdalnych. Rodziców i Opiekunów zainteresowanych odbyciem takiej konsultacji zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów 662 165 221oraz 662 180 231 lub pod adresem mailowym crowi@psonigdynia.pl

Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji jest zamknięte do 24 kwietnia 2020. Osoby chętne zapraszamy na konsultacje zdalne. W celi uzyskania bliższych informacji proszę dzwonić do rejestracji pod numer 662-165-221 lub wysłać maila na adres crowi@psonigdynia.pl

Szanowni Państwo, Rodzice naszych Pacjentów

W związku z zaleceniami NFZ dotyczących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, głównie w trosce o zdrowie pacjentów oraz ich rodzin nasze placówki zawieszają działalność od dnia 17 marca 2020 do dnia 25 marca 2020. Okres ten może zostać przedłużony, w zależności od wytycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W wszystkich sprawach pilnych możliwy jest kontakt mailowy (psouugdynia@poczta.onet.pl) lub telefoniczny (tel. 662 180 231, 662 165 221) w godzinach od 8 do 16. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, wywołującą niepewność i mogącą być źródłem stresu, chcemy umożliwić Państwu, w czasie gdy odwołane są regularne zajęcia terapeutyczne i konsultacje w naszym ośrodku, skorzystanie ze wsparcia psychologicznego.  Dyżur pod telefonem 795 450 194 w godzinach 10-12, 14-16 od 17 marca do 25 marca pełnić będzie pracownik CR OWI - psycholog, psychoterapeuta Aneta Bohaczewska-Petryna Informacje o wszystkich zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji jest placówką oferującą wielospecjalistyczną pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością w wieku od 0 do 7 lat oraz ich rodzinom. Wczesne rozpoczęcie oddziaływań rehabilitacyjnych daje największe efekty, pozwala dziecku osiągnąć pełnię jego potencjalnych możliwości i zapobiec wtórnym skutkom niepełnosprawności. Profesjonaliści zatrudnieni w OWI służą wielospecjalistyczną diagnozą, opracowaniem kompleksowego programu terapeutycznego, prowadzeniem terapii w formie indywidualnych i grupowych zajęć oraz pomocą rodzinie. Głównym celem działań jest umożliwienie jak najbardziej samodzielnego życia w otwartej społeczności.

Nasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówkaNasza placówka

Aktualności:Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom